Tissue Basah
Rp 20.500,00 IDR
Vellayati Stationery
Tissue
Rp 21.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Handsanitizer
Rp 60.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Sapu Laba-Laba
Rp 63.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Sapu
Rp 30.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Pengki
Rp 35.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Wiper Lantai
Rp 90.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Lap Kain
Rp 58.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Keset Karet
Rp 40.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Kacamata Safety
Rp 160.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Ember beroda (Double Bucket)
Rp 1.700.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Karung Sampah
Rp 3.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Kanebo
Rp 60.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Kantong Plastik / Kantong Sampah
Rp 21.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Gayung
Rp 13.000,00 IDR
Vellayati Stationery
APD (Alat Pelindung Diri)
Rp 325.000,00 IDR
Vellayati Stationery
Masker Duckbill Mouson
Rp 25.000,00 IDR
Vellayati Stationery
TEMPAT SAMPAH BERODA 240 L
Rp 950.000,00 IDR
Citra Alat Kebersihan
TEMPAT SAMPAH BERODA 120 L
Rp 650.000,00 IDR
Citra Alat Kebersihan
TONG SAMPAH PILAH 2
Rp 2.000.000,00 IDR
Citra Alat Kebersihan